177. Kolegij Župana - 20. veljače 2017.

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2017. godini
 2. Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2017. godini
 3. Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2017. godini
 4. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
 5. a) Izvješće o provedbi programa Pomoć u kući u JLS koji se provode uz financijsku potporu Županije u 2016. godini
  b) Prijedlog raspored proračunskih sredstava za provedbu programa Pomoć u kući u JLS s područja Gorskog kotara i otoka u 2017. godini
 6. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći za provedbu proračunskih projekata i aktivnosti iz programa Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj
 7. Informacija o inicijativi udruženja pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije
 8. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije Slavku Malnaru
 9. a) Prijedlog odluke o dodjeli priznanja građevnom poduzeću Krk d.d. Krk
  b) Prijedlog odluke o dodjeli priznanja tvrtci Imperial d.d. Rab
 10. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Primorsko-goranske županije

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu