176. Kolegij Župana - 13. veljače 2017.

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u području kulture Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 2. a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava namijenjenih subvencioniranju pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika u 2016. godini
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih subvencioniranju pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika u 2017. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi  subvencioniranja pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika
 3. a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava namijenjenih pomoći u  održavanju javnih i nerazvrstanih cesta u 2016. godini
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta
 4. a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava za građenje i održavanje lučke podgradnje u 2016. godini
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2017. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2017. godini
 5. Informacija o održavanju 6. sjednice Opće skupštine Srednjoeuropskog transportnog koridora europske grupacije za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Žlu Novi Vinodolski za zaključivanje I. dodatka ugovora o koncesiji br. ZLUNV-K-01/2014 za obavljanje lučkih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, luke Muroskva, Grad Novi Vinodolski
 7. a) Prijedlog sporazuma o financiranju troškova imovinsko pravne pripreme zemljišta planiranog čvora Trinajstići
  b) Prijedlog raspodjele sredstava za kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
 8. a) Prijedlog odluke o osnivanju Koordinacijskog tima za provedbu razvojnog projekta "Lječilišnog centra Veli Lošinj"
  b) Prijedlog odluke o osnivanju Projektnog tima za operativnu provedbu razvojnog projekta "Lječilišnog centra Veli Lošinj"
 9. Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Primorsko-goranske županije
 10. Plan rada i financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner d.o.o. za 2017. godinu
 11. a) Dinamički plan realizacije 5. faze projekta "E-županija"
  b) Prijedlog rasporeda sredstava za realizaciju 5. faze projekta "E-županija"
 12. Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga
 13. Prijedlog plana dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 14. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu programa i projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima 
 15. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (- Ljubinka Sanković, medicinska sestra, djelatnost zdravstvene njege u kući – Grad Rijeka)
 16. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (- Ljubinka Sanković, medicinska sestra, djelatnost zdravstvene njege u kući – Općina Viškovo)
 17. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Krivica II., Grad Mali Lošinj
 18. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Dubravku Caru, vlasniku obrta BOX na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže Omorika u Crikvenici
 19. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Schneidar d.o.o. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže Rokan u Selcima, Grad Crikvenica
 20. Prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje lako uklonjivih gospodarskih objekata, terasa i zgrade na otoku Sv.Grgur, Općina Lopar
 21. a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra u 2016. godini
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra za 2017. godinu
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra za 2017. godinu
 22. a) Prijedlog odluke o osnivanju koordinacijskog tima za provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji
  b) Prijedlog odluke o osnivanju projektnog tima za operativnu provedbu projekta izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji
 23. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 1, Grad Crikvenica
 24. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 3, Grad Crikivenica

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu