175. Kolegij Župana - 6. veljače 2017.

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 2. Planovi programskih aktivnosti s financijskim planovima i planovima nabave za 2017. godinu ustanova kulture čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti županijskim lučkim upravama na financijski plan i godišnji program rada i razvoja luka otvorenih za javni promet za 2017. godinu
 4. Nacrt prijedloga pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga
 5. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje i gospodarsko korištenje, plaže Kvarner, Općina Lovran
 6. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Ambasador, Grad Opatija
 7. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u uvali Scott, Grad Kraljevica
 8. Prijedlog smjernica za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Primorsko-goranske županije
 9. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za programe iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova u 2017. godini
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" na Prijedlog ugovora o rekonstrukciji prvog kata i potkrovlja glavne zgrade, koji obuhvaća III. fazu izvođenja radova na rekonstrukciji zgrade osnovne škole i prenamjeni u Centar za posjetitelje u Belom uz izgradnju volijere za oporavak supova, broj: 31/15/3
 11. Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Primorsko-goranskoj županiji

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu