174. Kolegij Župana - 30. siječnja 2017.

Dnevni red

 1. Razmatranje godišnjeg financijskog plana Ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora" za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu
 2. Davanje mišljenja na Izvješće Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji za 2016. godinu
 3. a) Izvješće o radu:
  - brodova čistača "ECO II" i "ECO III" za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine
  - ekološke brodice ECO 13/4 za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine
  b) Prijedlog plana:
  - redovnog obilaska i nadzora akvatorija Primorsko-goranske županije u 2017. godini brodicom eko 13/4
 4. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje uzgajališta bijele ribe i školjkaša u uvali Kaldonta, otok Cres, Grad Mali Lošinj
 5. Davanje mišljenja na Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije za luku posebne  namjene - brodogradilište Stanislava Matića
 6. Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji u Primorsko-goranskoj županiji
 7. a) Završno izvješće o provedbi Programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu
  b) Prijedlog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta o povlačenju neiskorištenog dijela sredstava iz Programu jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2013. godinu
 8. Završno izvješće o izlovu nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima u 2016. godini s prijedlogom rasporeda sredstava za realizaciju proračunske aktivnosti izlov nezavičajne divljači u razdoblju od 01.10. do 31.12.2016.
 9. a) Prijedlog pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 10. a) Prijedlog pravilnika o uvjetima i kriterijima za sufinanciranje izrade dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje izrade dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata kojima će se sufinancirati izrada dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 11. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu kapitalnih projekata razvoja turizma u sklopu programa unapređenja turizma u 2017. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir kapitalnih projekata razvoja turizma u sklopu programa unapređenja turizma u 2017. godini
 12. Prijedlog financiranja županijske, međužupanijske i državne razine natjecanja i smotri u znanju, vještinama i sposobnostima za učenike osnovnih i srednjih škola u  školskoj 2016./2017. godini
 13. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu logopedske terapije za djecu s područja Gorskog kotara u 2017. godini
 14. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine u k.o. Crikvenica, k.č.br. 3136/3 komunalnom društvu Murvica d.o.o.
 15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe (Silva Jonjić Ahel, dr.med.dent., Grad Rijeka, djelatnost dentalne medicine)
 16. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (Elvia Paliska Jelušić, djelatnost obiteljske (opće) medicine na području Grada Rijeke)
 17. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (Smilja Zeba, djelatnost obiteljske (opće) medicine na području Grada Rijeke)
 18. Prijedlog za pokroviteljstvo 55. Memorijala mira - 26. smrznutih partizana

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu