173. Kolegij Župana - 23. siječnja 2017.

Dnevni red

 1. Prijedlog rasporeda sredstava za financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije u 2017. godini
 2. a) Izvješće Projektnog tima za vođenje razvojnog projekta gospodarskog korištenja prostora Stara Sušica
  b) Prijedlog usvajanja projektnog prijedloga za kandidiranje za EU sredstva za projekt Stara Sušica
  c) Prijedlog kandidiranja na natječaj „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“
  d) Prijedlog ugovora o korištenju nekretnina u vlasništvu Općine Ravna Gora
 3. Prijedlog sporazuma o udruživanju novčanih sredstava radi financiranja marketinških usluga promocije avio-destinacije područja Kvarnera u 2017. godini putem web stranica Ryanair-a
 4. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017.godinu
     Turizma
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir programa/projekata razvoja selektivnih oblika turizma za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017.godinu
 5. VI. izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta „Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera“ (Općina Lokve)
 6. a) Završno izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj“
  b) Prijedlog izmjene Plana aktivnosti na realizaciji razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj“ u 2015. i 2016. godini
  c) Prijedlog odluke o prestanku rada Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta „Žičara Čelimbaša – Općina Mrkopalj“
 7. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 1, Grad Crikvenica
 8. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže i privezišta ispred autokampa Pušća, Općina Omišalj
 9. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa 4206 „Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge“ A420607 „Ostali programi edukacije i prevencije“
 10. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta
  • Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, Delnice,
  • Srednje škole Delnice, Delnice
 11. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Srednjoj školi „Hrvatski kralj Zvonimir“, Krk da zatraži odobrenje za izvođenje programa obrazovanja „Turističko-hotelijerski komercijalist“

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu