172. Kolegij Župana - 6. siječnja 2017. godine

Dnevni red

 1. Prijedlog plana rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 2. Prijedlog plana nabave Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 3. Nacrt prijedloga Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Primorsko-goranske županije
 4. a) Informacija o projektu Blueislands – sezonske varijacije otpada kao posljedica
     Turizma
  b) Prijedlog partnerskog Sporazuma između vodećeg partnera i projektnih partnera  na projektu Blueislands – sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma
  c) Prijedlog odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu Blueislands – sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma
  d) Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Upravljačkom odboru projekta BLUEISLANDS – Sezonske varijacije otpada kao posljedica turizma
 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za sklapanje Ugovora za sanaciju raskrižja na ŽC 5025, rotor Marinići (kod Plodina)
 6. Prijedlog financiranja programa produženog boravka za učenike putnike osnovnih škola u drugom polugodištu školske 2016./2017. godine
 7. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa 4207 „Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite – nadstandard“ A 420705 „Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda“
 8. Informacija o isteku mandata članova Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije
 9. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 10. Izvješće o aktivnostima Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu