170. Kolegij Župana - 19.12.2016.

Dnevni red

 1. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan i program rada Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
 2. Informacija o prijedlogu nacrta Sporazuma o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Stara Sušica
 3. a) Analiza provedenih mjera energetske učinkovitosti u 2016. godini
  b) Prijedlog godišnjeg plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 4. Prijedlog plana nastupa Primorsko-goranske županije na sajmovima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u 2017. godini
 5. a) Prijedlog za raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2017. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta natječaja za financiranje programa i projekata
 6. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2017. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog poziva za prijavu za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko-goranske županije, u 2017. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava na javni poziv za prijavu za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2017. godini
 7. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja  manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijava na javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini
 8. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog poziva za prijavu za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata na javni poziv za prijavu za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite
 9. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Malinska-Dubašnica
 10. Prijedlog odluke o imenovanju tehničara za projekt e-škole
 11. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Hotelijersko-turističkoj školi, Opatija da zatraži odobrenje za izvođenje programa obrazovanja Turističke gimnazije
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Sveučilištu u Rijeci za poduzimanje zahvata rekonstrukcije, uređenja i opremanja dijela zgrade na adresi Janka Polić Kamova 19, Rijeka
 13. Prijedlog:
  a) Strateškog plana Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017-2019.
  b) Godišnjeg plana Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije za 2017. godinu
 14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" za potpisivanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem u predmetu nabave "Izrada i montaža namještaja i izložbene opreme u Centru za posjetitelje Beli"
 15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" na prijedlog Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2017. godini
 16. Prijedlog financijskog plana Javne ustanove "Priroda" za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
 17. a) Prijedlog upute o izmjeni Upute o prikupljanju i ocjenjivanju razvojnih projekata u Primorsko-goranskoj županiji
  b) Prijedlog upute o provođenju razvojnih projekata Primorsko-goranske županije

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu