168. Kolegij Župana - 5.12.2016.

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o produljenju ugovora o zakupu zajedničkih otvorenih lovišta na području Primorsko-goranske županije
 2. Nacrt prijedloga Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. godine
 3. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2016. godini
 4. Prijedlog prostornih potreba i medicinsko-lječilišnih sadržaja u objektima Park II, Park III, Park IV i Park V Lječilišnog centra Veli Lošinj s financijskom analizom
 5. Informacija o povezivanju jedinica lokalne samouprave na informacijski sustav prostornog uređenja Primorsko-goranske županije
 6. Informacija o inspekcijskom nadzoru u INA d.d. Rafineriji nafte Rijeka
 7. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području kulture u 2017. godini
 8. a) Utvrđivanje osnovice za izračun županijskih nagrada za nagrađivanje kvalitete u sportu i vrhunskih sportskih dostignuća
  b) Prijedlog odluke o dodjeli županijskih nagrada za postignuća u ekipnim sportovima
  c) Prijedlog odluke o dodjeli nagrada za vrhunska pojedinačna sportska dostignuća
  d) Prijedlog odluke o dodjeli novčane nagrade Kuglačkom klubu Mlaka
 9. Prijedlog dodjele novčanih nagrada za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2015. godinu
 10. Prijedlog godišnjeg plana raspisivanja natječaja u 2017. godini za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije
 11. a) Informacija o odustajanju Javne ustanove "Park prirode Učka" od preuzimanja ovlasti upravljanja značajnim krajobrazom Lisina od Javne ustanove "Priroda"
  b) Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" za prenošenje ovlasti upravljanja značajnim krajobrazom Lisina Javnoj ustanovi "Park prirode Učka"
  c) Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" za preuzimanje obveze financiranja troškova upravljanja značajnim krajobrazom Lisina
 12. Prijedlog sporazuma o uspostavi i sufinanciranju usluga logopedske rehabilitacije na području Gorskog kotara
 13. Prijedlog raspodjele sredstava Županijskoj upravi za ceste Primorsko-goranske županije za sufinanciranje obveza temeljem Sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa u izvođenju I., II. i III. etape državne ceste D427 čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - čvor Rujevica (A7)
 14. Prijedlog II. rasporeda sredstava za realizaciju proračunske aktivnosti izlov nezavičajne divljači u razdoblju od 01. 06. do 30. 09. 2016.
 15. Prijedlog raspodjele sredstava Gradu Rijeka za sufinanciranje Europskih sveučilišnih igara
 16. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi u 2016. godini
 17. Prijedlog
  a) II. izmjena i dopuna Operativnog plana opremanja osnovnih škola za 2016. godinu
  b) II. izmjena i dopuna Operativnog plana opremanja srednjih škola za 2016. godinu
 18. Prijedlog odluke o dodjeli stipendija županijskim stipendistima u akademskoj  2016./2017. godini
 19. Prijedlog rasporeda dijela proračunskih sredstava u programima za poticanje odgojno-obrazovnog stvaralaštva 
 20. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za davanje u zakup poslovnog prostora  u Vrbovskom, Dobra 20
 21. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju članova Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije
 22. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  - Renata Wiola - Medica, djelatnost obiteljske (opće) medicine na području Grada Krka
 23. a) Prijedlog I. izmjene odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2016. godini
  b) Prijedlog II. izmjena i dopuna Popisa prioriteta raspoređenih sredstava utvrđenih minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području Primorsko-goranske  županije u 2016. godini
 24. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti  Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
 25. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
 26. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 2, Grad Crikvenica
 27. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi Vinodolski 

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu