167. Kolegij Župana - 28.11.2016

Dnevni red

 1. Izvještaj o radu turističkih ambulanti u organizaciji Doma zdravlja Primorsko-goranske županije i pojačanih službi hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u turističkoj sezoni 2016.
 2. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2016. godini
 3. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti na dijelu Gradske plaže u Crikvenici, Grad Crikvenica
 4. Prijedlog rasporeda sredstava Gradu Malom Lošinju za potrebe provedbe projekta "Unije - samoodrživi otok"
 5. Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu "Zračna luka Rijeka" d.o.o.
 6. Prijedlog raspodjele sredstava za nabavku nagrada
 7. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava planiranih na poziciji programa 4208 "Investicije u zdravstvenu infrastruturu" - K420802 "Ulaganje i opremanje objekata"
 8. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava na poziciji 420603 "Specijalizacije doktora medicine" Zavodu za hitnu medicinu Primorsko–goranske županije
 9. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za potrebe provedbi projekta i manifestacije iz područja socijalne skrbi u 2016. godini
 10. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za potpore provedbi projekata iz područja skrbi o mladima i prevencije nasilja nad ženama u 2016. godini
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
 13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja o prodaji stana u Rijeci, J. Grabovšeka 10
 14. Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom Primorsko–goranske županije za 2017. godinu
 15. a) Prijedlog odluke o raspisivanju II. javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra za 2016. godinu
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra za 2016. godinu

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu