166. Kolegij Župana - 21.11.2016.

Dnevni red

 1. Informacija o projektu izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Opatiji
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za građenje na nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije (k.č.385/2 i 385/5, k.o. Volosko)
 3. Informacija o provedbi ugovora o koncesiji
  - ugovor o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk (P007/07/2015)
  - ugovor o koncesiji na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terase, plaže i parkirališta Preluk (P008/07/2015)
 4. Nacrt prijedloga Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2017. godini
 5. a) Izvješće o provedbi Natječaja za najbolje inovacije u 2016. godini
  b) Prijedlog raspodjele sredstava inovatorima
 6. Informacija o potencijalno raspoloživom poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije
 7. a) Prijedlog odluke o imenovanju službenika Primorsko–goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu "MALA BARKA 2"
  b) Prijedlog odluke o osnivanju Upravnog odbora za provedbu projekta "MALA BARKA 2" i imenovanje njegovih članova
 8. Prijedlog za izbor predsjednika Gospodarsko-socijalnog vijeća Primorsko-goranske županije
 9. Prijedlog odluke o III. rasporedu sredstava za sufinanciranje  programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite u 2016. godini
 10. Prijedlog odluke o V. odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 11. Prijedlog nacrta Ugovora o davanju prava korištenja nekretnina u vlasništvu Primorsko-goranske županije školama: Prometna škola, Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja, Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja
 12. Prijedlog odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za izradu prijedloga smjernica i procjena rizika od velikih nesreća na području Primorsko-goranske županije
 13. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta:
  - Osnovne škole "Fran Krsto Frankopan", Krk,
  - Osnovne škole Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski
  - Tehničke škole za strojarstvo i brodogradnju, Rijeka
 14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza na teret Proračuna Primorsko-goranske županije

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu