165. Kolegij Župana - 14.11.2016

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 2. Prijedlog odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš I. izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske županije
 3. a) Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
  b) Davanje mišljenja na Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije
 4. Završno izvješće o organizaciji V. Međunarodnog Invest foruma
 5. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju županijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Crikvenica - Šilo
 6. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju međužupanijske linije u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Rab-Lun
 7. Nacrt prijedloga Odluke o prestanku važenja Odluke o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije
 8. Prijedlog odluke o II. odabiru projekata razvoja šumarstva i drvne industrije za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2016. godini
 9. Prijedlog rasporeda sredstava za sufinanciranje troškova sanacije šumskog protupožarnog puta na području Općine Baška u 2016. godini
 10. Prijedlog odluke o IX. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini
 11. Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu "Zračno pristanište Mali Lošinj" d.o.o.
 12. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova, za traženje odobrenja za izvođenje programa osnovnog glazbenog obrazovanja za glazbala "Trombon" i "Horna (corno)"
 13. Nacrt prijedloga Pravilnika o  kriterijima  za  odabir programa  javnih  potreba u području kulture Primorsko-goranske županije
 14. Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
 15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za nabavu medicinske opreme
 16. a) Izvješće o stipendistima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2015./2016. godini
  b) Prijedlog za raspisivanje natječaja za stipendiste deficitarnih zanimanja u akademskoj 2016./2017. godini
 17. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj 

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu