164. Kolegij Župana - 7.11.2016

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 2. Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goransku županiju za 2017. godinu
 3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Popisa prioriteta raspoređenih sredstava utvrđenih minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području Primorsko-goranske  županije u 2016. godini
 4. Prijedlog izmjene Plana dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 5. a) Izvješće o provođenju programa razvijanja prometne kulture djece i mladih u 2016. godini 
  b) Prijedlog raspodjele sredstava za provođenja programa razvijanja prometne kulture djece i mladih
 6. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za sufinanciranje izrade studijske i projektne dokumentacije za projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture na području Gorskog kotara
 7. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za program unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite – nadstandard" A 420705 "Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda" Psihijatrijske bolnice Rab za 2016. godinu
 8. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci za nabavku osnovne računalne opreme Centra za biomodeliranje i inovacije u medicini
 9. Prijedlog rasporeda dijela proračunskih sredstava u razdjelu 5 - Upravni odjel za odgoj i obrazovanje
 10. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u Brestovoj dragi k.č. 841/2, k.o. Sunger
  b) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za prodaju nekretnine u Brestovoj dragi, k.č. 841/2, k.o. Sunger
 11. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretninama zaštićenim Zakonom o otocima
 12. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije
 13. a) Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o prihvaćanju nastavka razvojnog ciklusa projekta "Lječilišni centar Veli Lošinj" s prijedlogom financiranja 2. faze: rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta medicinski trakt s hidroterapijom za razdoblje od 2016. do 2018. godine
  b) Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2016. do 2018. godine za rekonstrukciju, nadogradnju i dogradnju objekta medicinski trakt s hidroterapijom
 14. Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu Rijeka 2020 d.o.o.
 15. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 16. Nacrt prijedloga Odluke o pristupanju Primorsko-goranske županije Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu