162. Kolegij Župana - 24.10.2016.

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju mjerila za uporabu grba i zastave Primorsko-goranske županije
 2. Prijedlog odluke o VIII. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini
 3. a) Prijedlog odluke o IV. odabiru projekata kojima će se sufinancirati priprema projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
  b) Prijedlog odluke o IV. odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 4. Nacrt prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta na Crikveničko-Vinodolskom području
 5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Mali Lošinj za zaključivanje ugovora za izvođenje radova na dogradnji pristana na otoku Susku
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za zaključivanje ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji luke otvorene za javni promet Njivice bazen Njivice i dijela obalnog puta ribarska obala u Njivicama
 8. a) Prijedlog odluka o davanju koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u Primorsko-goranskoj županiji u djelatnosti
  - dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Viškovo
  - obiteljske(opće) medicine na području Grada Rijeke
  b) Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u Primorsko-goranskoj županiji u djelatnosti
  - obiteljske(opće) medicine na području Grada Rijeke
 9. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za potporu provedbi projekta iz područja socijalne skrbi u 2016. godini
 10. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Ljekarni Jadran Rijeka za kupnju stana u Cresu

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu