16. Kolegij Župana - 17.10.2016

Dnevni red

 1. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2016. godine
 2. Informacija o ugroženosti smrekovih šuma potkornjakom na području Gorskog kotara
 3. Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju projekta dogradnje zgrade Osnovne škole Čavle
 4. a) IV. Izvješće Projektnog tima za vođenje razvojnog projekta streljana "Kovačevo" na Grobničkom polju – Općina Čavle
  b) Prijedlog prostorno programske idejne Studije izgradnje Međunarodnog streljačkog centra Grobnik sa dodatnim sadržajima (sportsko rekreativni park Grobnik)
  c) Prijedlog odluke o prestanku rada Projektnog tima za vođenje razvojnog projekta streljana "Kovačevo" na Grobničkom polju - Općina Čavle
  d) Prijedlog za sufinanciranje izrade IV. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Čavle
  e) Prijedlog daljnjeg vođenja projekta
 5. a) Informacija o projektu "Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana" - Mala barka 2
  b) Prijedlog ugovora o sufinanciranju provedbe projekta "Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana" - Mala barka 2
 6. Izvješće o provedbi projekta "Otok Unije - samoodrživi otok"
 7. Informacija s prijedlogom poboljšanja prometnih rješenja na prometnicama na području Primorsko-goranske županije (državne, županijske i nerazvrstane ceste) izgradnjom kružnih raskrižja i nedostajućih prometnih traka
 8. Prijedlog odluke o popisu imovine i obveza Primorsko–goranske županije za 2016. godinu
 9. Prijedlog upute o utvrđivanju procedure obračuna i naplate prihoda Primorsko-goranske županije
 10. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 1, Grad Crikvenica
 11. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 2, Grad Crikvenica
 12. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Balustrada 3, Grad Crikvenica
 13. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog centra na Dunatu, Grad Krk
 14. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže i privezišta ispred autokampa Pušća, Općina Omišalj
 15. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje uzgajališta bijele ribe i školjkaša u uvali Kaldonta, otok Cres, Grad mali Lošinj
 16. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže C1, u uvali Čikat na potezu od Haračića do uvale Sv. Marko, Grad Mali Lošinj
 17. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u operativni tim za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma IPS typographus (l.) osmerozubi smrekin pisar

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu