158. Kolegij Župana - 26.9.2016.

Dnevni red

 1. Informacija o statusu ugovora u vezi s udruživanjem novčanih sredstava namjenski
  za sufinanciranje promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u
  2016. godini
 2. a) Izvješće o izvršenju programa produženog boravka za učenike putnike osnovnih
  škola u školskoj 2015./2016. godini
  b) Prijedlog financiranja programa produženog boravka za učenike putnike
  osnovnih škola u školskoj 2016./2017. godini
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti dijelu osnovnih škola na visinu iznosa
  povećanih troškova obrazovanja u školskoj 2016./2017. godini
 4. Prijedlog odluke o VII. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje
  manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju
  u 2016. godini
 5. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za potporu provedbi projekta iz
  područja socijalne skrbi u 2016. godini
 6. a) Prijedlog dodatka 3 Sporazumu o partnerstvu za projekt „EA SEA-WAY:
  European Adriatic Sea Way “
  b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-
  goranske županije u Upravljački odbor projekta „EA SEA WAY: European
  Adriatic Sea Way“
  c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske
  županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu „EA SEA WAY: European
  Adriatic Sea Way“
 7. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretninama zaštićenim Zakonom o
  otocima
 8. a) Davanje mišljenja na Izvještaj o radu Komisije za provedbu javnog natječaja za
  davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta broj VIII/102 "Rab“ i VIII/129
  „Dubračina“
  b) Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju u zakup zajedničkih otvorenih
  lovišta broj VIII/102 "Rab“ i VIII/129 „Dubračina“
 9. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava proračunske zalihe za financiranje
  nabave sterilizatora za zdravstvenu ustanovu za palijativnu skrb hospicij "Marija
  Krucifiksa Kozulić“

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu