157. Kolegij Žipana - 19.9.2016.

Dnevni red

  1. a) Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Udruge za jadransko nasljeđe HERA
      b) Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u
       postupku osnivanja Udruge za jadransko nasljeđe HERA

  2. Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju projekta Županijske lučke uprave Mali
      Lošinj “Dogradnja operativnog mola i trajektne rampe u luci Susak“     
                    
  3. Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju projekta Županijske lučke uprave
      Crikvenica „Dogradnja i rekonstrukcija luke Podvorska u Crikvenici“

  4. a) Informacija o prvoj raspodjeli i realizaciji sredstava za građenje i održavanje
      lučke podgradnje u 2016. godini
     b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijavu projekata za drugu
      raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2016. godini
     c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi gradnje i
     održavanja lučke podgradnje u 2016. godini

  5. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" za prenošenje
      ovlasti upravljanja Značajnim krajobrazom Lisina Javnoj ustanovi "Park prirode
      Učka"
     b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" za preuzimanje
     obveze financiranja troškova upravljanja Značajnim krajobrazom Lisina

  6. Prijedlog akcijskog plana energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za
     period 2017. – 2019. godine

  7. Prijedlog plana davanja koncesija za obavljanje djelatnosti primarne zdravstvene
     zaštite u 2017. godini

  8. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe   
     (•Vesna Kraljić Sužberić, dr.med., spec. opće medicine, djelatnost obiteljske
     (opće) medicine, grad Rijeka)    
      
  9. Prijedlog sudjelovanja PGŽ u projektu„Promicanje društvenog poduzetništva
     mladih s područja PGŽ i Ličko-senjske županije kroz unapređenje znanja i
     vještina, poticanje razvoja novih društvenih poduzeća te informiranje javnosti i
     umrežavanje dionika“

  10. Prijedlog aktivnosti u sklopu projekta označavanja značajnih lokaliteta na javnim
     prometnicama Primorsko-goranske županije


Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu