156. Kolegij Župana - 12.9.2016.

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata    
 2. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na polugodišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za sklapanje Ugovora za sanaciju kolnika s oborinskom odvodnjom i nogostupom na LC 58098, dionica Batomalj – D 102
 4. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 1, Grad Crikvenica
 5. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Podvorska 2, Grad Crikvenica
 6. Informacija o organiziranju pripravnosti barokomore tijekom turističke sezone u razdoblju od 01.06.2015. – 31.10.2015. godine
 7. a) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za izbor najboljih inovacija
  b) Utvrđivanje teksta natječaja za izbor osoba s područja Primorsko-goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima u 2016. Godini
 8. Prijedlog odluke o VI. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini
 9. a) Informacija o dodatno odobrenim sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Gorskog kotara u veljači 2014. godine
  b) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o rasporedu odobrenih sredstava  Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Gorskog kotara u veljači 2014. godine
 10. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika Primorsko-goranske županije u Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za masterplan razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb-Karlovac

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu