152. Kolegij Župana - 25.7.2016

Dnevni red

 1. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine
 2. Izvješće o izvršenju Plana nabave Primorsko–goranske županije za  razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine
 3. a) Izvješće o realizaciji Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2011.-2015. za 2015. godinu
  b) Informacija o ocijenjenim razvojnim projektima sukladno Uputi o prikupljanju i ocjenjivanju razvojnih projekata u Primorsko-goranskoj županiji
 4. Prijedlog izmjena Programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini
 5. Prijedlog potpore omladinskim "pogonima" prvoligaških klubova Primorsko–goranske županije za 2016. godinu
 6. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za stručno usavršavanje i edukaciju stručnih radnika domova za starije osobe kojih je osnivač Županija
 7. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Radnu skupinu za izradu Zakona o otocima
 8. Prijedlog izmjena i dopuna izvješća o izvršenju financijskog doprinosa iz fonda solidarnosti Europske unije za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda u Republici Hrvatskoj s izjavom o opravdanosti izdataka
 9. Nacrt
  a) Prijedloga srednjoročnog plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2017. do 2019. godine
  b) Prijedloga plana davanja koncesija na pomorskom dobru na području Primorsko–goranske županije za 2017. godinu 
 10. Prijedlog rasporeda sredstava za provedbu pilot projekta lokalnog razvoja otok Cres

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu