151. Kolegij Župana - 18.7.2016.

Dnevni red

 1. Prijedlog akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje od 2015. do 2017. godine
 2. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi u 2016. godini
 3. a) Prijedlog dodatka Sporazumu o financiranju troškova usluga vještaka za potrebe izrade osiguranja dokaza – procjene zemljišta planiranog čvora Trinajstići
  b) Prijedlog raspodjele sredstava za kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru
 4. Prijedlog odluke o II. odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 5. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava planiranih u Proračunu Primorsko-goranske županije na poziciji t410211 projekt "Nursing hospital – Primorje-Gorski kotar county" - izrada projektne dokumentacije
 6. Prijedlog I. rasporeda sredstava za realizaciju proračunske aktivnosti izlov nezavičajne divljači u razdoblju od 1.1. do 31.5.2016.
 7. Prijedlog odluke o odabiru i rasporedu sredstava za  sufinanciranje projekata razvoja šumarstva i drvne industrije iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2016. godini
 8. Prijedlog za pokretanje postupka davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  - obiteljska (opća) medicina
  - dentalna zdravstvena zaštita
 9. Prijedlog odluke o imenovanju članova Koordinacijskog tima za promicanje dojenja u Primorsko-goranskoj županiji za razdoblje 2016.-2017. godine
 10. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije prof.dr.sc. Željku Županu, dr.med.
 11. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava planiranih na pozciji Proračuna 410204 "Sufinanciranje Kliničkog bolničkog centra Rijeka" za sufinanciranje nabave medicinske opreme - endoskopskog utrazvučnog uređaja za Kliniku za internu medicinu 
 12. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja temeljem javnog natječaja za zakup nekretnine u zgradi ambulante u Lokvama
 13. Prijedlog odluke o određivanju službenika za rad u informacijskom sustavu tržišta nekretnina - eNekretnine

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu