150. Kolegij Župana - 11.7.2016

Dnevni red

 1. a) Informacija o izradi programa ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. godine
  b) Prijedlog odluke o osnivanju Radne grupe za praćenje izrade programa ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017.-2020. godine i imenovanju njenih članova
 2. Prijedlog izmjena i dopuna Plana aktivnosti provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski centar Platak 2016. godine
 3. Prijedlog odluke o dodjeli i rasporedu sredstava udrugama za provedbu mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske  županije  u 2016. godini
 4. Prijedlog odluke o odabiru i rasporedu sredstava za sufinanciranje projekata unapređenja i razvoja lovstva iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2016. godini
 5. Prijedlog rasporeda sredstava Općini Lovran namjenski za očuvanje šuma Lovranskog maruna
 6. a) Prijedlog odluke o izmjeni odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
  b) Prijedlog odluke o izmjeni odluke o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
  c) Prijedlog II. odluke o odabiru projekata kojima će se sufinancirati priprema projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 7. Prijedlog odluke o odabiru programa/projekata kojima će se sufinancirati izgradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 8. Prijedlog rasporeda kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici Primorsko–goranske županije
 9. Prijedlog odluke o II. rasporedu sredstava za sufinanciranje  programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite u 2016. godini
 10. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju (usklađenju) djelatnosti Lječilišta Veli Lošinj
 11. Prijedlog odluke o darovanju nekretnine u vlasništvu Primorsko-goranske županije Vinodolskoj općini
 12. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
  - Marijan Dintinjana, dr.med., zdravstvena djelatnost obiteljske (opće) medicine
 13. Prijedlog odluke o imenovanju Tima za pripremu organizacije V. međunarodnog Invest foruma
 14. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u otvorenu Radnu skupinu za izradu IV. Nacionalnog izvješća o provedbi konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija)
 15. Prijedlog izmjene Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 16. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, (su)financiranja manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini
 17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju zgrade medicinskog trakta izgrađene na zgr. 460, z.k.ul. 229, k.o. Veli Lošinj koja je u vlasništvu Primorsko-goranske županije
 18. Prijedlog rasporeda dijela proračunskih sredstava u razdjelu 5 - Upravni odjel za odgoj i obrazovanje
 19. Razmatranje dopunjenog Nacrta prijedloga Odluke o izmjenama društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.
 20. Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu