149. Kolegij Župana - 4.7.2016.

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 2. Prijedlog
  a) I. izmjena i dopuna Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i   investicijskog održavanja osnovnih škola za 2016. godinu
  b) I. izmjena i dopuna Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola za 2016. godinu
  c) I. izmjena i dopuna Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova za 2016. godinu
 3. Prijedlog odluke o V. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje   manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini
 4. Prijedlog rasporeda sredstava za realizaciju projekta nastupa drvoprerađivača Gorskog kotara na međunarodnom poslovnom sajmu šumskih i drvnih proizvoda
 5. Prijedlog odluke o dodjeli i rasporedu sredstava poljoprivrednim gospodarstvima za  provedbu mjera ruralnog razvoja PGŽ u 2016.godini
 6. Informacija o realizaciji projekta Multifunkcionalni društveni dom za mlade u Gomirju
 7. Prijedlog odluke o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan Europske unije u školskoj 2016./2017. godini kod dijela srednjih škola Primorsko-goranske županije
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti  dijelu  osnovnih  i  srednjih škola  na  visinu  iznosa  povećanih  troškova obrazovanja  u školskoj 2016./2017. godini
 9. Prijedlog rasporeda dijela proračunskih sredstava u razdjelu 5 - Upravni odjel za odgoj  i obrazovanje
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nabavu medicinske opreme iznad 300.000 kuna:   
  a) Thalassotherapija Opatija 
  - ultrazvučni 3d color dopler za kardiovaskularne preglede
  b) Dom zdravlja Primorsko-goranske županije 
  - digitalni RTG za radiološku ordinaciju Delnice 
  - UTZ uređaj za radiološku ordinaciju Mali Lošinj
  - UTZ uređaj za radiološku ordinaciju Krk
 11. a) Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište u uvali Krivica II., Grad Mali Lošinj 
  b) Prijedlog Rješenja o odbijanju nevaljane Ponude zajednice ponuditelja Diver Lošinj d.o.o., Skupina P&P d.o.o. i Zaria elektronika d.o.o. 

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu