148. Kolegij Župana - 27.6.2016.

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u području tehničke kulture u 2016. godini
 2. a) Izvješće o programskim aktivnostima i financijskom poslovanju za  2015. godinu:
  - Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
  - Prirodoslovnog muzeja - Rijeka
  - Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo
  b) Izvješće o radu upravnih vijeća za 2015. godinu:
  - Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
  - Prirodoslovnog muzeja - Rijeka
  - Ustanove "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo
  c) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka za korištenje ostvarenog viška vlastitih prihoda u 2015. godini
  d) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Prirodoslovnom muzeju Rijeka za pokriće manjka  prihoda u 2015. godini
  e) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ustanovi "Ivan Matetić Ronjgov" Viškovo za korištenje ostvarenog viška vlastitih prihoda u 2015. godini
 3. Nacrt prijedloga Odluke o rasporedu proračunskih sredstava Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije za zanavljanje voznog parka
 4. a) Izvješće o provedbi programa pomoć u kući u jedinicama lokalne samouprave s područja Gorskog kotara u 2015. godini
  b) Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa pomoć u kući u JLS s područja Gorskog kotara i otoka u 2016. godini
 5. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za uređenje i opremanje društvenog Doma za mlade u Lovranu
 6. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu logopedske terapije za djecu s područja Gorskog kotara u 2016. godini
 7. Prijedlog rasporeda sredstava za izradu poljskih putova na području Grada Cresa u 2016. godini
 8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu "Adriatinn - jadranska mreža za unaprjeđenje istraživanja razvoja i inovacija u svrhu stvaranja novih politika za održivu konkurentnost i tehnološku sposobnost malih i srednjih poduzeća"
 9. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije kao koordinatora u projektu "Izrada projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosjeka, modernizaciju i obnovu na pružnoj dionici Škrljevo-Rijeka-Jurdani"
 10. Prijedlog za pokroviteljstvo srednjevjekovnog festivala "Rabska fjera"
 11. Prijedlog za pokroviteljstvo 10. Učkarskog sajma
 12. a) Nacrt prijedloga Odluke o rasporedu proračunskih sredstava Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
  b) Nacrt prijedloga Odluke o rasporedu proračunskih sredstava Domu zdravlja Primorsko-goranske županije
 13. Nacrt prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju članice savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
 14. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za program 4206 "Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge" a 420609" provođenje izvanrednih mjera adulticidnog tretmana na kritičnim neraspoređenim zelenim područjima"
 15. Davanje mišljenja na prijedlog odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra KD vodovod i kanalizacija d.o.o. za rekonstrukciju i proširenje sustava odvodnje otpadnih voda na području Grada Rijeke za:1.
  1. sustav javne odvodnje "Grad", podsustav "Portić"
  2. sustav javne odvodnje "Grad", podsustav "3. maj II"
 16. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj
 17. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu "Gradsko kupalište" u Crikvenici, Grad Crikvenica

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu