147. Kolegij Župana - 20.6.2016.

Dnevni red

 1. Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 2. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Kvarner, Grad Opatija
 3. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Kristal, Grad Opatija
 4. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Istra, Grad Opatija
 5. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za sanaciju, izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Savoy, Grad Opatija
 6. Davanje mišljena na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu G.P.P. "Mikić" na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene, privezišta u funkciji zone ugostiteljsko-turističke namjene ispred hotela "Malin"
 7. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Stolist d.o.o. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Kaštel u Crikvenici
 8. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Jadran hoteli d.d. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica
 9. Informacija o rezultatima projekta "ECO SEA integrirano upravljanje, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa" odobrenog za (su) financiranje iz sredstava IPA programa jadranske prekogranične suradnje
 10. Prijedlog dodjele novčanih nagrada za unapređivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva za 2015. godinu
 11. a) Prijedlog za sudjelovanje Primorsko-goranske županije u projektu PAB-WET 
  b) Prijedlog za sudjelovanje Primorsko-goranske županije u projektu SEAP2030
 12. Prijedlog odluke o određivanju Službenika za informiranje u Primorsko-goranskoj županiji
 13. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi "Fran Krsto Frankopan", Krk za stjecanje prava vlasništva nekretnine od Općine Vrbnik, bez naknade
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi "Fran Krsto Frankopan", Krk za osnivanje prava građenja u korist Općine Vrbnik, bez naknade 
 14. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (Jasna Kordić, dr.med. dent., zdravstvena djelatnost dentalne medicine)
 15. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje izgrađenog aquagana na području Vele plaže, Općina Baška, otok Krk 

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu