144. Kolegij Župana - 30.5.2016.

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 2. Informacija o stanju u INA d.d. Rafineriji nafte Rijeka
 3. Informacija o projektu sanacije visoko onečišćenog područja "Sovjak"
 4. Informacija o novinsko-izdavačkoj ustanovi EDIT
 5. a) Izvješće o financijskom poslovanju domova socijalne skrbi kojih je osnivač Primorsko-goranska županija u 2015. godini
  b) Informacija o poslovanju centara za socijalnu skrb u 2015. godini
 6. a) Financijski izvještaj o radu županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
  b) Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije za 2015. godinu 
 7. a) Izvješće o radu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2015. godinu 
  b) Izvješće o radu Upravnog vijeća Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 8. Završno izvješće o provedbi programa poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta "Kreditom do uspjeha 2014.", mjera 1. - "Kreditom do konkurentnosti"
 9. Izvješće o ugovorima o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe u 2015. godini
 10. Informacija o početku i završetku nastavne godine za školsku 2016./2017. godinu
 11. Nacrt prijedloga Odluke o prestanku zaštite za značajni krajobraz Petehovac
 12. Informacija o školskim zgradama područnih škola koje nisu u funkciji odgojno-obrazovnog procesa
 13. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 14. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup nekretnine u zgradi ambulante u Lokvama
  b) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za zakup nekretnine u zgradi ambulante u Lokvama
 15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
 16. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe "Volosko" Opatija
 17. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Povjerenstvo za pripremu Nacrta prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće - Vranskog jezera
 18. Prijedlog dodatka 2 sporazumu o partnerstvu za projekt "EA SEA-WAY"
 19. Informacija o aktivnostima na istraživanju potrebe i mogućnosti izmjene područja zaštite park-šume "Pod javori", Veli Lošinj 
 20. a) Informacija o projektu "Žičara na Učku" i trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o.
  b) Nacrt prijedloga Odluke o stjecanju novog poslovnog udjela Županije u trgovačkom društvu Žičara Učka d.o.o. ulaganjem prava Županije u temeljni kapital tog Društva
  c) Razmatranje Nacrta prijedloga Odluke kojom će se izmijeniti Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.
  d) Nacrt prijedloga Sporazuma o suradnji radi realizacije projekta "Žičara na Učku" između Primorsko-goranske županije i trgovačkog društva "Žičara Učka" d.o.o.

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu