142. Kolegij Župana - 16.5.2016.

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" za izbor najpovoljnijeg ponuditelja u postupku bagatelne nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije unutrašnjeg uređenja "Posjetiteljskog centra za velike zvijeri" - evidencijski broj nabave 08/16-ebv
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" za potpisivanje ugovora s Ministarstvom turizma o sufinanciranju projekta "Centar za posjetitelje Beli"
 4. a) Prijedlog plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju za 2016. godinu
  b) Prijedlog rasporeda sredstava Vatrogasnoj zajednici PGŽ za pripremu protupožarne sezone u 2016. godini
 5. Prijedlog odluke o III. rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događaja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini
 6. Prijedlog odluke o donaciji institucijama od županijskog značaja
 7. a) Prijedlog odluka o davanju koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u Primorsko-goranskoj županiji iz djelatnosti
  - dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Kastva
  - dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Krka
  - dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Mošćenička draga
  - dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Viškovo
  - zdravstvene zaštite žena na području Grada Rijeke
  - zdravstvene njege u kući na području Općine Ravna Gora
  b) Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u Primorsko-goranskoj županiji iz djelatnosti
  - obiteljske (opće) medicine na području Grada Kastva i Općine Matulji
  - dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Crikvenice, Grada Novi Vinodolski, Općine Malinska Dubašnica i Općine Matulji
  - zdravstvene zaštite žena na području Grada Rijeke
  - zdravstvene njege u kući na području Grada Cresa
  c) Prijedlog rješenja o odbijanju ponude za dobivanje koncesije za obavljanje djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Općine Viškovo
 8. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za potporu provedbi projekata iz područja socijalne skrbi u 2016. godini 
 9. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije u 2016. godini
 10. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja udrugama za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije u 2016. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog natječaja za odabir korisnika za sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u 2016. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa za odabir korisnika za sufinanciranje mjera ruralnog razvoja u 2016. godini
 11. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva udrugama i drugim neprofitnim organizacijama za sufinanciranje programa unapređenja i razvoja lovstva u 2016. godini i prijedlozi odluka o  imenovanju povjerenstava za:  
  1. otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog poziva udrugama i drugim neprofitnim organizacijama
  2. za ocjenjivanje prijavljenih programa udruga i drugih neprofitnih organizacija
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva preostalim pravnim osobama i fizičkim osobama za sufinanciranje programa unapređenja i razvoja lovstva u 2016. godini i Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir programa preostalih pravnih osoba i fizičkih osoba
 12. a) Prijedlog popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2016. godini 
  b) Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u 2016. godini

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu