141. Kolegij Župana - 9.5.2016.

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 2. a) Razmatranje izvješća o ostvarenju Godišnjeg plana rada Ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora" za 2015. godinu
  b) Razmatranje godišnjeg izvješća o radu Upravnog vijeća Ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora" za 2015. godinu
 3. a) Prijedlog sporazuma o udruživanju novčanih sredstava radi financiranja marketinških usluga promocije avio-destinacije područja Kvarnera u 2016 godini putem web stranica Ryanair-a
  b) Prijedlog raspodjele sredstava Turističkoj zajednici Kvarnera namjenski za oglašavanje programa zračnog prijevoza od interesa za turizam Primorsko-goranske županije u 2016. godini
  c) Prijedlog udruživanja sredstava za promotivnu kampanju oglašavanja u 2016. godini s jedinicama lokalne samouprave, lokalnim turističkim zajednicama i subjektima turističkog gospodarstva s područja Primorsko-goranske županije
 4. Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva na području Primorsko-goranske županije
 5. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2015. godini
 6. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije 
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste za sklapanje:
  - Ugovora za sanaciju ceste ŽC 5030, dionica Mali Platak - Pod Platak
  - Ugovora za sanaciju ceste ŽC 5062, dionica Lič - Ličko polje i raskrižje Lič - jug
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije osobe "Kantrida"
 9. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja Glavnog plana razvoja riječkog prometnog pravca na području Grada Rijeke na okoliš 

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu