138. Kolegij Župana - 18.4.2016.

Dnevni red

 1. Izvješće o provedbi programa javno-zdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša u 2015. godini
 2. a) Izvješće o prikupljanju ponuda poslovnih banaka za sudjelovanje u  programu kreditiranja "Poduzetnik u turizmu 2016"
  b) Prijedlog osiguranja sredstava za subvenciju kamata na odobrene kredite za program kreditiranja "Poduzetnik u turizmu 2016"
  c) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za program kreditiranja "Poduzetnik u turizmu 2016"
  d) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu programa kreditiranja "Poduzetnik u turizmu 2016"
 3. Nacrt prijedloga Odluke o određivanju morskih plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2016. godini 
 4. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju prijedloga za imenovanje članova povjerenstava za kvalitetu u ustanovama za strukovno obrazovanje kojima je Primorsko-goranska županija osnivač
 5. Prijedlog pravilnika vizualnog identiteta Primorsko-goranske županije
 6. Prijedlog odluke o I. rasporedu sredstava za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prava, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite
 7. Prijedlog odluke o odabiru kapitalnih projekata razvoja turizma radi dodjele kapitalne pomoći sa svrhom realizacije proračunske aktivnosti "Sufinanciranje kapitalnih projekata razvoja turizma" za 2016. godinu
 8. Prijedlog raspodjele sredstava Gradu Mali Lošinj za sufinanciranje svečanog otvaranja Muzeja Apoksiomena
 9. Završno izvješće o izlovu nezavičajne divljači na kvarnerskim otocima u 2015. godini s prijedlogom rasporeda sredstava za realizaciju proračunske aktivnosti izlov nezavičajne divljači u razdoblju od 01.11. do 31.12.2015
 10. Prijedlog odluke o imenovanju Stručne komisije za utvrđivanje stanja lovišta i provođenja lovnogospodarske osnove u zajedničkom otvorenom lovištu broj VIII/129 "Dubračina"
 11. a) Informacija o Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju upravnog tijela Primorsko-goranske županije nadležnog za rješavanje o žalbama izjavljenima na rješenja JLS o sufinanciranju katastarske izmjere
 12. Prijedlog  obilježavanja "MatuRIjade" u 2016. godini
 13. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije za 2014. i 2015. godinu
 14. Nacrt prijedloga Strategije razvoja sporta Primorsko-goranske županije 2016.-2020.
 15. a) Informacija o gospodarenju otpadom na području Primorsko-goranske županije
  b) Informacija o gradnji objekata nužnih za uspostavu integralnog sustava gospodarenja otpadom na području Primorsko-goranske županije
  c) Informacija o poslovanju trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu