137. Kolegij Župana - 11.4.2016.

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 3. a) Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
  b) Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
  c) Izvješće o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 4. Izvještaj o izvršenju Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 5. Izvješće o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti i analiza učinkovitosti dodijeljenih potpora Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 6. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji
 7. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za sufinanciranje  programa i projekata udruga nacionalnih manjina u Primorsko-goranskoj županiji za 2016. godinu
 8. a) Prijedlog odluke o potvrđivanju strukture upravljanja izradom "Strateškog plana razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. – 2020. godine"
  b) Prijedlog sporazuma o suradnji i sufinanciranju projekta izrade "Strateškog plana razvoja turizma sa strateškim i operativnim marketing planom 2016. – 2020. godine"
 9. a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu programa kreditiranja "Kvarner Family 2015." na području Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu projekta "Kvarner Family"
  c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u "Primorsko-goranska županija - povjerenstvo Kvarner Family"
  d) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Povjerenstvo za odabir i ocjenu zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava prema projektu komercijalizacija inovacija
  e) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju i opozivu predstavnika i zamjenika predstavnika Primorsko-goranske županije u Gospodarsko-socijalno vijeće Primorsko-goranske županije
  f) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u operativnu skupinu za pripremu i provedbu strateškog projekta Luxury resort & Spa wellness hotel Costabela
 10. Prijedlog za sudjelovanje Primorsko-goranske županije u projektu FUTURE 4.0
 11. Prijedlog rasporeda sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu za financiranje troškova najma dječjeg odmarališta Murska Sobota u Baški za potrebe izvođenja nastave
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Mali Lošinj za zaključivanje ugovora za rekonstrukciju sidrišta u luci Ilovik
 13. Prijedlog raspodjele sredstava Autoklubu Rijeka
 14. Izvještaj o realizaciji sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije - Popis prioriteta za 2015. godinu
 15. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji za 2015. godinu
 16. Nacrt prijedloga Odluke o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 17. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Savjeta mladih Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 18. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Vijeća seniora Primorsko-goranske županije u 2015. godini
 19. a) Informacija o razvojnom projektu "Lječilišni centar Veli Lošinj"
  b) Nacrt prijedloga Odluke o prihvaćanju nastavka faznog razvojnog ciklusa "Lječilišnog centra Veli Lošinj" s prijedlogom financiranja 2. faze: rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta medicinski trakt s hidroterapijom za razdoblje od 2016.do 2018
  c) Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2016. do 2018. godine za rekonstrukciju, nadogradnju i dogradnju obje
  d) Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za koordinaciju i provedbu projekta "Lječilišni centar Veli Lošinj"
 20. a) Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva za 2016. godinu
  b) Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije srednjih škola za 2016. godinu
  c) Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije učeničkih domova za 2016. godinu
 21. a) Nacrt prijedloga Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola za 2016. godinu
  b) Nacrt prijedloga Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog  održavanja srednjih škola za 2016. godinu
  c) Nacrt prijedloga Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova za 2016. godinu
 22. a) Nacrt prijedloga Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno školstvo za 2016. godinu
  b) Nacrt prijedloga Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje školstvo za 2016. godinu
 23. Nacrt prijedloga Dopune Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2016. godini

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu