135. Kolegij Župana - 29.3.2016.

Dnevni red

 1. a) Izvješće o funkcioniranju Sustava upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001:2008 u Primorsko–goranskoj županiji za 2015. godinu
  b) Priprema recertifikacije Sustava upravljanja kvalitetom Primorsko–goranske županije u 2016. godini po normi ISO 9001:2015
  c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Tima za kvalitetu
 2. a) Izvješće o provedbi Plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
  b) Prijedlog plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
  c) Prijedlog odluke o doškolovanju službenika upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 3. Informacija o stanovima u Gorskom kotaru u vlasništvu Primorsko-goranske županije
 4. Izvješće o radu Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije u 2015. godini
 5. Prijedlog odluke o odabiru programa razvoja malih poslovnih zona za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 6. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za održavanje informatičkog sustava županijske riznice domova za starije osobe u 2016. godini
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za suosnivanje mreže za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane Jugoistočne Europe
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za suosnivanje Hrvatskog društva za proteomiku
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na dopunu Statuta Željezničke tehničke škole, Moravice
 10. Prijedlog dopune Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 11. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području tehničke kulture u 2016. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog natječaja za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području tehničke kulture u 2016. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za ocjenjivanje prijava javnog natječaja za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području tehničke kulture u 2016. godini

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu