134. Kolegij Župana - 21.3.2016.

Dnevni red

 1. Godišnje izvješće o poslovanju Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" za 2015. godinu
  a) Izvješće o ostvarenju Financijskog plana i Programa rada Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" za 2015. godinu
  b) Prijedlog namjene viška ostvarenih vlastitih prihoda u 2015. godini
  c) Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" u 2015. godini
 2. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"
 3. Prijedlog odluke o prvom rasporedu sredstava za pokroviteljstva, (su)financiranje manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini
 4. Prijedlog odluke o mjerama ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije u 2016. godini
 5. Davanje mišljenja na Izvješće o radu Službeničkog suda Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta "Thalassotherapie" Crikvenica - specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe
  - Vesna Batagelj Matulja, dr.med. spec. opće medicine, Mošćenička Draga, djelatnost opće medicine
 8. Nacrt prijedloga Odluke o prihvatu darovanja ZČ. 385/2, k.o. Volosko
 9. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i ugostiteljske terase ispred Ville Eva, Općina Omišalj
 10. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Voz, Općina Omišalj
 11. a) Izvješće o prikupljanju ponuda poslovnih banaka za sudjelovanje u  programu kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ u 2016."
  b) Prijedlog osiguranja sredstava za subvenciju kamata na odobrene kredite za program kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ u 2016."
  c) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za program kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ u 2016."
  d) Prijedlog odluke o osnivanju povjerenstva za provedbu programa kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ u 2016."
 12. Prijedlog projekata za kandidaturu na prvi poziv u okviru Jadransko-jonskog programa transnacionalne suradnje ADRION, "Go2Port", " I "EnerMob"
 13. Prijedlog pravilnika o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture
 14. Prijedlog dodatka 2 Sporazumu o partnerstvu za projekt "ECOSEA"

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu