133. Kolegij Župana - 14.3.2016.

Dnevni red

 1. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 2. Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade Osnovne škole Fran Krsto Frankopan Krk, Područna škola Punat s dogradnjom školske sportske dvorane
 3. Prijedlog odluke o odabiru projekata za dodjelu potpora za pružanje usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika
 4. Prijedlog odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta
 5. Prijedlog odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje
 6. Prijedlog odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra
 7. Prijedlog odluke o odobravanju financijskih sredstava za programe/projekte iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih u 2016. godini
 8. a) Izvješće o provedbi Plana upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
  b) Prijedlog plana upravljanja nekretninama Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
  c) Izvješće o provedbi energetskog menadžmenta u poslovnim zgradama Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2013. do 2015. godine
 9. a) Informacija o revizijskom izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama Primorsko-goranske županije od 2012. do 2014. godine
  b) Prijedlog plana provedbe preporuka temeljem provedene revizije učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama Primorsko-goranske županije od 2012. do 2014. godine
  c) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za usklađivanje podataka u evidenciji o nefinancijskoj imovini
 10. Prijedlog izvješća o izvršenju financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda u Republici Hrvatskoj i Izjave o opravdanosti izdataka
 11. Prijedlog plana upisa učenika u I. razred srednje škole za školsku 2016./2017. godinu na području Primorsko-goranske županije
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
 13. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za isplatu naknada za rad članova upravnih vijeća domova za starije osobe u 2016. godini
 14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izradu prijedloga rasporeda odobrenih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Gorskog kotara u veljači 2014.
 15. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u radna tijela Jadransko-jonske euroregije
 16. Nacrt prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Istra, Grad Opatija
 17. Nacrt prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Kristal, Grad Opatija
 18. Nacrt prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Kvarner, Grad Opatija
 19. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u Uvali Krivica II., Grad Mali Lošinj
 20. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o prestanku koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred restorana "More&More“, Grad Rab
 21. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
 22. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta zdravstvene ustanove Ljekarne "Jadran" Rijeka
 23. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ljekarne Jadran
 24. Prijedlog raspodjele sredstava za financiranje troškova rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Primorsko-goransku županiju za 2016. godinu
 25. Nacrt prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije

Zapisnik s donesenim odlukama

ispiši stranicu ispiši stranicu