132. Kolegij Župana - 7.3.2016.

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 2. Planovi programskih aktivnosti s financijskim planovima i planovima nabave za 2016. godinu ustanova kulture čiji je osnivač PGŽ
 3. a) Prijedlog plana aktivnosti projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak za 2016. godinu
  b) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Projektnog tima za praćenje provedbe projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
 4. a) Izvješće o radu i utrošku namjenskih sredstava Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine
  b) Prijedlog sufinanciranja rada Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu u Rijeci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb u 2016. godini
 5. Prijedlog rasporeda sredstava za financiranje djelatnosti Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije u 2016. godini
 6. Prijedlog projekta "Mala Barka 2" za kandidaturu na javni poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.
 7. Prijedlog sufinanciranja projekta STEM INTERAKTIV PRHG Prve riječke hrvatske gimnazije - razvoj novih kurikula i digitalnih sadržaja
 8. Razmatranje ponude Ivana Badurine za korištenje prava prvokupa na nekretninama zaštićenim Zakonom o otocima
 9. a) Izvješće o provedbi Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
  b) Prijedlog plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 10. Prijedlog raspodjele sredstava Gradskoj knjižnici Rijeka za realizaciju projekta "Goranska bibliobusna služba"
 11. Prijedlog sudjelovanja Primorsko-goranske županije u projektu "Starost bez granica/starost brez mej" u okviru programa interreg v-a Slovenija-Hrvatska 2014.–2020.

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu