131. Kolegij Župana - 29.2.2016.

Dnevni red

 1. a) Izvješće o ostvarenju Financijskog plana Javne ustanove "Priroda" za 2015. godinu
  b) Prijedlog odluke o  davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" na prijedlog korištenja neutrošenih sredstava iz 2015. godine
  c) Izvješće o radu Javne ustanove "Priroda" za 2015. godinu
  d) Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2015. godini
  e) Izvješće o radu Upravnoga vijeća Javne ustanove "Priroda" u 2015. godini
 2. Informacija o provođenju međunarodne/međuregionalne suradnje Primorsko-goranske županije u 2015. godini
 3. a) Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova i zamjenika članova Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije
  b) Informacija o predlaganju predstavnika Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije u Partnersko vijeće statističke regije
  c) Prijedlog plana vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020.
  d) Prijedlog odluke o početku postupka vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020.
  e) Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju članova Upravljačke skupine za provedbu vrednovanja Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020.
 4. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata kojima će se sufinancirati priprema projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 5. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranjerograma/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir programa/projekata ravnomjernog razvitka iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o rasporedu odobrenih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Gorskog kotara u veljači 2014. godine
 7. a) Informacija o isteku mandata članova Povjerenstava za kvalitetu u ustanovama za strukovno obrazovanje kojima je Primorsko-goranska županija osnivač
  b) Prijedlog odluke o davanju prijedloga za imenovanje članova povjerenstava za kvalitetu 
 8. Prijedlog programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini
 9. Prijedlog dodatka 1 Sporazumu o partnerstvu za projekt "EA SEA WAY"

Zapisnik s donesenim odlukama

ispiši stranicu ispiši stranicu