129. Kolegij Župana - 15.2.2016.

Dnevni red 

 1. a) Informacija o studiji gospodarske opravdanosti za jednu županijsku i dvije međužupanijske linije u obalnom linijskom pomorskom putničkom prometu
  b) Prijedlog uspostave
  - međužupanijske linije u obalnom linijskom pomorskom putničkom prometu Rab - Lun
  - županijske linije u obalnom linijskom pomorskom putničkom prometu Crikvenica-Šilo
 2. Davanje mišljenja na Izvješće Povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji za 2015. godinu
 3. Plan rada i financijski plan Regionalne energetske agencije Kvarner d.o.o. za 2016. godinu
 4. Prijedlog pokretanja postupka davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe
  - dentalna zdravstvena zaštita
  - obiteljska (opća) medicina
  - zdravstvena njega u kući
  - zdravstvena zaštita žena
 5. Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o imenovanju člana Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
 6. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za programe i projekte zdravstvenih ustanova za 2016. godinu
 7. Prijedlog pravilnika o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području kulture
 8. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog natječaja za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području kulture u 2016. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta javnog natječaja za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području kulture u 2016. godini
 9. a) Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Prirodoslovnog muzeja – Rijeka
  b) Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
 10. Informacija o stanju informatičke tehnologije u osnovnim i srednjim školama
 11. Financiranje pomoćnika u nastavi u drugom polugodištu školske 2015./2016. godine
 12. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja predsjednici Njemačko-hrvatske zajednice iz grada Karlsruhe-a, SR Njemačka

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu