128. Kolegij Župana - 8.2.2016.

Dnevni red

 1. a) Prijedlog izmjena Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog izmjena Upute o načinu izrade, dostave i otpreme materijala za sjednice Kolegija Župana i Županijske skupštine
 2. a) Izvješće o provedbi projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
  b) Prijedlog rasporeda sredstava za provedbu projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak
 3. a) Dinamički plan realizacije 4. faze projekta "E-županija"
  b) Prijedlog rasporeda sredstava za realizaciju 4. faze projekta "E-županija"
 4. a) Izvješće o radu:
  • brodova čistača "ECO II" i "ECO III" za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine
  • ekološke brodice ECO 13/4 za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine b) Prijedlog plana redovnog obilaska i nadzora akvatorija Primorsko-goranske županije u 2016. godini brodicom EKO 13/4
 5. Razmatranje Godišnjeg Financijskog plana ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora" za 2016. godinu
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" na prijedlog Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2016. godini
 7. a) Izvještaj o rezultatima popisa imovine i obveza Primorsko-goranske županije na dan 31. prosinca 2015. godine
  b) Prijedlog odluke o rashodovanju sredstava, opreme i sitnog inventara
 8. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi Vinodolski
 9. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Kozica, Grad Novi Vinodolski
 10. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje ugostiteljske terase i plaže ispred restorana Mali Raj, Ičići, Grad Opatija
 11. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u Uvali Scott, Grad Kraljevica
 12. a) Prijedlog odluke o provedbi programa kreditiranja "Poduzetnik u turizmu 2016"
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva bankama radi iskazivanja interesa za uključivanje u program "Poduzetnik u turizmu 2016"
  c) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za odabir banaka za uključivanje u program "Poduzetnik u turizmu 2016"
  d) Prijedlog osiguranja namjenskih novčanih sredstava za subvenciju kamata za provedbu programa "Poduzetnik u turizmu 2016"
 13. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu kapitalnih projekata razvoja turizma u sklopu programa unapređenja turizma u 2016. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir kapitalnih projekata razvoja turizma u sklopu programa unapređenja turizma u 2016. godini
 14. Nacrt prijedloga Odluke o rasporedu proračunskih sredstava za programe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko–goranske županije za 2016. godinu
 15. a) Prijedlog raspisivanja Natječaja za financiranje programa i projekata iz područja zdravstva u 2016. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta natječaja za financiranje programa i projekata
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata
 16. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata iz područja socijalne skrbi i samozapošljavanja mladih
 17. Prijedlog pravilnika o sufinanciranju izvannastavnih odgojno-obrazovnih programa/projekata i aktivnosti ustanovama školstva kojima je osnivač Primorsko-goranska županija
 18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Thalassotherapiji Opatija za nabavu medicinske opreme - ergospirometrije
 19. Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu "Zračna luka Rijeka" d.o.o.
 20. Prijedlog za pokroviteljstvo 54. Memorijala mira - 26. smrznutih partizana
 21. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora"

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu