127. Kolegij Župana - 1.2.2016.

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 2. a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava namijenjenih subvencioniranju pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika u 2015. godini
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih subvencioniranju pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi subvencioniranja pružanja usluga županijskog linijskog javnog cestovnog prijevoza putnika
   
 3. a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava namijenjenih pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta u 2015. godini
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta
  c)  Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi pomoći u održavanju javnih i nerazvrstanih cesta
 4. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva gradovima i općinama za podnošenje zahtjeva na program razvoja malih poslovnih zona na području Primorsko-goranske županije u 2016. godini
  b) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za odabir programa razvoja malih poslovnih zona na području Primorsko-goranske županije u 2016. godini
 5. a) Izvješće provedbi projekta "Otok Unije – samoodrživi otok" u 2015. godini
  b) Prijedlog dinamičkog plana realizacije za 2016. godinu
 6. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Primorsko-goranske županije Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijskoj  upravi primorsko-goranskoj
 7. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu Programa radno-okupacijskih aktivnosti korisnika u domovima socijalne skrbi u 2016. godini
 8. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za podmirenje troškova zakupa Doma "Marko A. Stuparić" Veli Lošinj - dislocirane jedinice Cres u 2016. godini
 9. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa fizikalne terapije u Centru za rehabilitaciju "Fortica" i Domu "Marko A. Stuparić" u 2016. godini
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe (Katja Kamhi Gazdik, dr.med.dent., Grad Rijeka, djelatnost dentalne medicine)
 11. Prijedlog izmjene zaključka (KLASA: 022-04/15-01/33, URBROJ: 2170/1-01-01/6-15-4) od 21. rujna 2015. godine
 12. Prijedlog plana dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 13. a) Informacija o dosadašnjoj provedbi kreditnog programa "Poduzetnik u PGŽ"
  b) Prijedlog odluke o provedbi kreditnog programa "Poduzetnik u PGŽ u 2016."
  c) Prijedlog osiguranja novčanih sredstava namjenski za subvenciju kamata za provedbu programa kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ u 2016.
  d) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva bankama radi iskazivanja interesa za uključivanje u program kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ u 2016."
  e) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za odabir banaka za uključivanje u program kreditiranja "Poduzetnik u PGŽ u 2016."
 14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja na Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu laboratorijskog potrošnog materijala za biokemijske analizatore s najmom uređaja

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu