126. Kolegij Župana - 25.1.2016.

Dnevni red

 1. a) Informacija o potrebi popunjavanja mreže javne zdravstvene službe davanjem koncesija
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe
 2. a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava za građenje i održavanje lučke podgradnje u 2015. godini
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijavu projekata za   raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2016. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi gradnje i odražavanja lučke podgradnje u 2016. godini
 3. a) Informacija o raspodjeli i realizaciji sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra u 2015. godini
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra za 2016. godinu
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra za 2016. godinu
 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Mali Lošinj za zaključivanje ugovora za rekonstrukciju čeličnog gata u luci Rovenska, Veli Lošinj
 5. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije
 6. V. Izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta "Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera"
 7. a) Izvješće o realizaciji razvojnog projekta "Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj" u 2015. i Plan aktivnosti u 2016. godini
  b) Prijedlog izmjene Plana aktivnosti na realizaciji razvojnog projekta "Žičara Čelimbaša - Općina Mrkopalj" u 2015. i 2016. godini
 8. Prijedlog financiranja županijske, međužupanijske i državne razine natjecanja i smotri u  znanju, vještinama i sposobnostima za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj 2015./2016. godini
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Centra za rehabilitaciju "Fortica" Kraljevica
 10. Prijedlog odluke o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika za otpad u Primorsko-goranskoj županiji kao pravnoj osobi
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti županijskim lučkim upravama na financijski plan i godišnji program rada i razvoja luka otvorenih za javni promet za 2016. godinu
 12. Prijedlog financijskog plana i plana rada TD Ekoplus d.o.o. za 2016. godinu

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu