125. Kolegij Župana - 18.1.2016.

Dnevni red

 1. Prijedlog plana rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 2. a) Prijedlog strateškog plana unutarnje revizije za razdoblje 2016-2018
  b) Prijedlog godišnjeg plana unutarnje revizije za 2016. godinu
 3. Prijedlog plana nabave Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 4. Informacija o provedbi Projekta županijske riznice
 5. a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijavu za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2016. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta Javnog poziva za prijavu za sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko- goranske županije u 2016. g.
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava na Javni poziv za prijavu sufinanciranje programa i projekata udruga nacionalnih manjina koje djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2016. godini
 6. a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijavu za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prva, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite koje djeluju na području Primorsko- goranske županije u 2016. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta Javnog poziva za prijavu za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prva, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite koje djeluju na području Primorsko- goranske županije u 2016. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava na Javni poziv za prijavu za sufinanciranje programa i projekata u području branitelja i stradalnika demokratske političke kulture, duhovnosti, hobističke djelatnosti, ljudskih prva, međunarodne suradnje, zaštite okoliša i prirode, te civilne zaštite koje djeluju na području Primorsko-goranske županije u 2016. godini
 7. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o rasporedu sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Grada Čabra u veljači 2014. godine
 8. a) Izvješće o izvršenju Programa produženog boravka za učenike putnike osnovnih škola u prvom polugodištu školske 2015/2016. godine
  b) Prijedlog financiranja Programa produženog boravka za učenike putnike osnovnih škola u drugom polugodištu školske 2015/2016. godine
 9. Razmatranje ponude prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 10. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u prvom tromjesečju 2016. godine

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu