122. Kolegij Župana - 21.12.2015.

Dnevni red

 1. Prijedlog izmjene Upute o provođenju kontrola na licu mjesta kod krajnjih korisnika transfera iz Proračuna Primorsko-goranske županije
 2. a) Prijedlog raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi te samoorganiziranja, informiranja i uključivanja mladih koji će se financirati iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta natječaja za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi i samoorganiziranja mladih
 3. a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta Javnog poziva za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini
  c) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, manifestacija i drugih događanja od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju u 2016. godini
 4. Završno izvješće o organizaciji IV. Međunarodnog Invest foruma
 5. Informacija o školskim zgradama područnih škola koje nisu u funkciji odgojno-obrazovnog procesa
 6. a) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi „Priroda“ za preuzimanje obveza u 2016. godini po Ugovoru o rekonstrukciji prizemlja, krovišta i fasade glavne zgrade koji obuhvaća 2. Fazu izvođenja radova na rekonstrukciji zgrade Osnovne škole i prenamjeni u Centar za posjetitelje u Belom uz izgradnju volijere za oporavak supova 31/15/2.
  b) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" na Prijedlog ugovora u vezi s rekonstrukcijom zgrade osnovne škole i prenamjeni u centar za posjetitelje u Belom uz izgradnju volijere za oporavak supova, broj: 31/15/2
 7. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o rasporedu odobrenih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Gorskog kotara u veljači 2014. godine
 8. Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odlučivanje o prigovorima na odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama
 9. Prijedlog prijenosa sredstava za kapitalnu donaciju
 10. Prijedlog rasporeda dijela proračunskih sredstava u razdjelu 5 - Upravni odjel za odgoj i obrazovanje
 11. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Srednjoj školi "Hrvatski kralj Zvonimir", Krk da od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta zatraži odobrenje za izvođenje programa obrazovanja učenika za zanimanja ("instalater-monter" i "instalater kućnih instalacija")
 12. Prijedlog odluke o predlaganju predstavnika Primorsko-goranske županije u Radnu skupinu za izradu Strateškog programa razvoja Grada Delnica za razdoblje 2015.-2020.
 13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za granice pomorskog dobra u Primorsko-goranske županije
 14. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan i program rada Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije" za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
 15. a) Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u prvom tromjesečju 2016. godine
  b) Prijedlog popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava decentraliziranih funkcija između zdravstvenih ustanova na području Primorsko-goranske županije u prvom tromjesečju 2016. godine

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu