121. Kolegij Župana - 14.12.2015.

Dnevni red

 1. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove "Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije"
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" za potpisivanje ugovora o realizaciji projekta "Panova staza" za razdoblje 2015.-2017. godine
 3. Izvješće o protupožarnoj sezoni i provedbi Plana operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2015. godini
 4. Prijedlog IV. izmjena i dopuna Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Frane Petrića, Cres za sudjelovanje u realizaciji projekta uređenja objekta nekadašnje Područne škole Orlec
 6. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Omišalj
 7. Prijedlog odluke o donaciji institucijama od županijskog značaja
 8. Prijedlog rasporeda dijela proračunskih sredstava u razdjelu 5 - Upravni odjel za odgoj i obrazovanje
 9. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava namijenjenih preveniranju rizičnih ponašanja mladih
 10. Prijedlog rasporeda sredstava za program "Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova", Psihijatrijska bolnica Rab - obilježavanje 60. obljetnice rada
 11. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (Marinka Šporer, viša medicinska sestra, zdravstvena njega bolesnika, Općina Ravna Gora)
 12. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (Marijan Gunarić, dr.med., spec. opće medicine, djelatnost obiteljske (opće) medicine, Grad Rijeka)
 13. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (Milojka Butorac-Šegulja, dr.med., spec.pedijatrije, djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece, Novi Vinodolski)
 14. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava namijenjenih stručnom usavršavanju djelatnika socijalne skrbi

Zapisnik s donesenim odlukama

ispiši stranicu ispiši stranicu