120. Kolegij Župana - 7.12.2015.

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 2. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Thalassotherapie Opatija
 3. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela "Malin", Općina Malinska-Dubašnica
 4. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta ispred hotela Amabilis, Selce, Grad Crikvenica
 5. a) Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica
  b) Davanje mišljenja na Prijedlog rješenja o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica
 6. Informacija o namjeni uspostavljanja fonda za socijalno i ekonomsko osnaženje žena i mladih
 7. Informacija o provedenim mjerama za unaprjeđenje sustava komunikacija operativnih snaga sustava civilne zaštite Primorsko–goranske županije
 8. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu aktivnosti iz područja skrbi osoba s invaliditetom
 9. a) Prijedlog dodjele nagrada prvoligaškim loptačkim sportskim klubovima za natjecateljsku sezonu 2014./2015.
  b) Prijedlog nagrađivanja kvalitete u sportu za vrhunska sportska dostignuća sportaša  na velikim sportskim natjecanjima
 10. Prijedlog raspodjele sredstava Gradu Delnice i Općini Čavle za solidarno pokriće dijela gubitka Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice iz 2014. godine
 11. Prijedlog raspodjele sredstava za sufinanciranje nogometnog kampa u Kostreni i Kraljevici
 12. Prijedlog II. izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno školstvo za 2015. godinu
 13. Prijedlog 3. rasporeda sredstava za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
 14. Prijedlog raspodjele sredstava u cilju promicanja zaštite mora, morske obale i okoliša na području Županije za 2015. godinu
 15. Prijedlog raspodjele sredstava za nabavku nagrada
 16. Prijedlog II. izmjena Plana dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu "ECOSEA: integrirano upravljane, zaštita i poboljšanje morskog ekosustava i prirodnih prekograničnih resursa"
 18. Prijedlog III. rasporeda sredstava za realizaciju proračunske aktivnosti izlov nezavičajne divljači u razdoblju od 01. 07. do 31. 10. 2015.
 19. Prijedlog rasporeda sredstava unutar Proračuna PGŽ za 2015. godinu s pozicije: 8005 "Razvoj šumarstva i drvne industrije"
 20. Prijedlog godišnjeg plana raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
 21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta „Thalassotherapie“ Crikvenica - specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
 22. Informacija o suradnji Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke u kandidaturi GradaRijeke za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu