119. Kolegij Župana - 30.11.2015.

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
 2. Izvješće o tijeku provedbe postupka prisilne naplate nenaplaćenih dospjelih potraživanja s naslova naplate naknade za upotrebu pomorskog dobra za 2013. godinu
 3. Informacija o održavanju 4. sjednice Glavne skupštine grupacije "Srednjeeuropskog transportnog koridora Europske skupine teritorijalne suradnje" (CETC-EGTC) 
 4. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za realizaciju programa Ured za mlade PGŽ – poticanje samozapošljavanja, društvenog poduzetništva i zadrugarstva na području Liburnije i otoka
 5. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za provedbu programa izvaninstitucijske skrbi (pomoć u kući) u jedinicama lokalne samouprave s područja Liburnije
 6. Prijedlog sufinanciranja glazbenih programa i promocije knjiga i autora u Gorskom kotaru i kvarnerskim otocima
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u školskoj 2015./2016. godini u Glazbenom odjelu pri Osnovnoj školi "Milan Brozović", Kastav
 8. Prijedlog financiranja unapređenja mentorskog rada za učenike srednjih strukovnih škola u okviru projekta "Unapređenje praktične nastave u ugostiteljstvu i turizmu na području Primorsko-goranske županije"
 9. Prijedlog odluke o dodjeli stipendija županijskim stipendistima u akademskoj 2015./2016. godini
 10. Prijedlog III. rasporeda sredstava za sufinanciranje programa/projekata neprofitnih organizacija od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju
 11. Prijedlog izmjene rasporeda sredstava namijenjenih za subvencije sa svrhom sufinanciranja shuttle prijevoza na relaciji "Zračna luka Rijeka-Crikvenica-zračna luka Rijeka"
 12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o rasporedu odobrenih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Gorskog kotara u veljači 2014. godine
 13. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Primorsko-goranske županije
 14. Prijedlog II. izmjena i dopuna Popisa prioriteta raspoređenih sredstava utvrđenih minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području Primorsko-goranske  županije u 2015. godini
 15. Prijedlog raspodjele potpora sportskim klubovima/savezu za sportaše na području PGŽ prema II. izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske-županije za 2015. godinu
 16. Nacrt prijedloga Odluke o podjeli Osnovne škole "Fran Krsto Frankopan" Krk
 17. Prijedlog zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za nabavu božićnih poklon paketa socijalno ugroženim starijim osobama s područja Gorskog kotara

Zapisnik s donesenim odlukama

ispiši stranicu ispiši stranicu