118. Kolegij Župana - 23.11.2015.

Dnevni red
 1. a) Izvješće o provedbi projekta "E-županija"
  b) Prijedlog izmjene i dopune dinamičkog plana realizacije 3. faze projekta "E-županija"
 2. Izvještaj o radu turističkih ambulanti u organizaciji Doma zdravlja Primorsko-goranske županije i pojačanih službi hitne medicinske pomoći Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u turističkoj sezoni 2015.
 3. Nacrt prijedloga Plana savjetovanja tijela Primorsko-goranske županije s javnošću u 2016. godini
 4. Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom Primorsko–goranske županije za 2016. godinu
 5. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova kojima je Primorsko-goranska županija osnivač
 6. a) Prijedlog rasporeda sredstava Udruženju pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije namjenski za sufinanciranje druge smotre pčelarstva "Medenjak z Opatije"
  b) Prijedlog rasporeda sredstava Udruzi Biopčela namjenski za sufinanciranje manifestacije "Zlatno ulište"
  c) Prijedlog rasporeda sredstava Hrvatskom centru za zadružno poduzetništvo namjenski za sufinanciranje troškova savjetovanja "Zadruge u poljoprivredi i ribarstvu"
 7. Prijedlog promjene namjene raspoređenih sredstava za nabavu sijačice Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije namjenski za nabavu malčera
 8. a) Izvješće o provedbi natječaja za najbolje inovacije u 2015. godini 
  b) Prijedlog raspodjele sredstava inovatorima
 9. Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu "Zračno pristanište Mali Lošinj" d.o.o.
ispiši stranicu ispiši stranicu