117. Kolegij Župana - 16.11.2015.

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Savjeta za zdravlje Primorsko-goranske županije
 2. a) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odabiru projekata kojima će sufinancirati priprema projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
  b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odabiru projekata kojima će sufinancirati priprema projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
  c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
  d) Prijedlog odluke o odabiru projekata kojima će se sufinancirati priprema projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
  e) Prijedlog odluke o odabiru programa/projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 3. Prijedlog financiranja programa za poticanje dodatnog odgojno-obrazovnog stvaralaštva učenika osnovnih i srednjih škola u prvom polugodištu školske 2015./2016. godine
 4. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za zdravstvene preglede radnika domova za starije osobe kojih je osnivač Županija
 5. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava Domu za starije osobe "Volosko" Opatija za sufinanciranje djelatnosti Doma
 6. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava Domu za starije osobe "Volosko" Opatija s ciljem ispunjavanja propisanih uvjeta za pružanje usluga stalnog smještaja
 7. Prijedlog izmjene zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za provedbu programa fizikalne terapije u Centru za rehabilitaciju "Fortica" i Domu "Marko A. Stuparić" u 2015. godini
 8. Prijedlog rasporeda sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu za financiranje troškova najma Dječjeg odmarališta Murska Sobota u Baški za potrebe izvođenja nastave
 9. Prijedlog rasporeda dijela proračunskih sredstava u razdjelu 5 - Upravni odjel za odgoj i obrazovanje
 10. Prijedlog rasporeda kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije
 11. Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu "Zračna luka Rijeka" d.o.o.
 12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odabiru projekata za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje
 13. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Trgovačkoj i tekstilnoj školi u Rijeci, da od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta zatraži odobrenje za izvođenje programa obrazovanja za zanimanje "Modni stilist"
 14. a) Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (Anamarija Mrakovčić Volarić, djelatnost zdravstvene njege u kući na području Grada Rijeke)
  b) Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (Anamarija Mrakovčić Volarić, djelatnost zdravstvene njege u kući na području Grada Rijeke)
 15. Razmatranje ponude Ane Laco za ostvarivanje prava prvokupa na nekretnini zaštićenoj Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu