116. Kolegij Župana - 9.11.2015.

Dnevni red

 1. a) Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije
  b) Nacrt prijedloga Odluke o rasporedu sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije
 2. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Klenovica, Grad Novi Vinodolski
 3. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Kozica, Grad Novi Vinodolski
 4. Nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za sanaciju, izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Savoy, Grad Opatija
 5. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora"
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Rab na zaključivanje Ugovora o građenju - produljenje gata u trajektnoj luci Lopar
 7. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe "Volosko" Opatija
 8. a) Informacija o provedbi projekta "Komercijalizacija inovacija" za razdoblje od 2009. do 2014. godine
  b) Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava sa svrhom provedbe projekta "Komercijalizacija inovacija" u 2015. godini
 9. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava Centru za rehabilitaciju Rijeka za stručno osposobljavanje radnika na poslovima asistenata u organiziranom stanovanju
 10. a) Izvješće o provođenju programa razvijanja prometne kulture djece i mladih u 2015. godini
  b) Prijedlog raspodjele sredstava za provođenja programa razvijanja prometne kulture djece i mladih
 11. Prijedlog rasporeda sredstava za program "Zanavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova u vlasništvu Županije"
 12. a) Informacija o I. raspodjeli i realizaciji sredstava za građenje i održavanje lučke podgradnje u 2015. godini
  b) Prijedlog odluke o odabiru projekata za II. raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2015. godini
 13. a) Informacija o I. raspodjeli i realizaciji sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra u 2015. godini
  b) Prijedlog odluke o odabiru projekata za II. raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra u 2015. godini
 14. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju Goranskog sportskog centra d.o.o.
 15. Nacrt prijedloga Odluke o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora Goranskog sportskog centra d.o.o.
 16. Prijedlog II. izmjene Programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2015. godini i pokriće gubitka poslovanja Goranskog sportskog centra d.o.o. Delnice za 2014. godinu
 17. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za stručno usavršavanje i edukaciju stručnih radnika domova za starije osobe kojih je osnivač Primorsko-goranske županija
 18. Prijedlog odluke o određivanju službenika za rad u informacijskom sustavu tržišta nekretnina - eNekretnine  

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu