115. Kolegij Župana - 2.11.2015.

Dnevni red

 1. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
 2. a) Nacrt prijedloga Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2016.-2020.
  b) Nacrt prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije
 3. a) Nacrt prijedloga Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
  b) Davanje mišljenja na Godišnji plan i program građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije
 4. Nacrt prijedloga Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge - II. čitanje
 5. Izvješće o rezultatima javnog poziva za iskaz interesa (neobvezujući) za realizaciju projekta "Dom za starije i nemoćne osobe – gerontološki centar Volosko"
 6. Prijedlog sporazuma o raskidu Ugovora o osnivanju prava građenja Broj: 39905/2015
 7. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Plana nabave Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 8. Prijedlog sporazuma o načinu osiguravanja financijskih sredstava za uredno izvršenje zakupa zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije
 9. a) Izvješće o stipendistima deficitarnih zanimanja u akademskoj 2014./2015. godini
  b) Prijedlog za raspisivanje natječaja za stipendiste deficitarnih zanimanja u akademskoj 2015./2016. godini
 10. Prijedlog rasporeda sredstava Gradu Kastvu namjenski za uređenje vinske kuće Belica
 11. Prijedlog pravilnika o dodjeli županijske nagrade povodom Svjetskog dana učitelja
 12. Prijedlog odluke o predlaganju predstavnika Primorsko-goranske županije u Partnersko vijeće urbane aglomeracije Rijeka
 13. Nacrt prijedloga Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
 14. Nacrt prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu
 15. Informacija o pokretanju nacionalnog programa poticanja izgradnje sustava područnog grijanja i kotlovnica na biomasu

Zapisnik s donesenim aktima

ispiši stranicu ispiši stranicu