112. Kolegij Župana - 5.10.2015.

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
 2. a) Nacrt prijedloga I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovno školstvo za 2015. godinu
  b) Nacrt prijedloga I. izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje školstvo za 2015. godinu
 3. Prijedlog odluke o popisu imovine i obveza Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 4. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe "Mali Kartec" Krk
 5. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra za 2015 godinu
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata namijenjenih pomoći u održavanju pomorskog dobra za 2015. godinu
 6. a) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekta za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekata radi gradnje i održavanja lučke podgradnje
 7. Prijedlog rasporeda sredstava za financiranje troškova rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za Primorsko-goransku županiju za drugih šest mjeseci 2015. godine
 8. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  - Krešimir Sandukčić, dr.med., zdravstvena djelatnost obiteljske (opće) medicine
 9. Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu