111. Kolegij Župana - 5.10.2015.

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i rasporeda sredstava centrima za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2015. godini
 2. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2015. godini
 3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Popisa prioriteta raspoređenih sredstava utvrđenih minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove na području Primorsko-goranske županije u 2015. godini
 4. Informacija o provedbi projekta uređenja zgrade Klinike za radioterapiju i onkologiju (Stare zgrade, Vila gorup) KBC Rijeka - lokalitet Rijeka za razdoblje lipanj – rujan 2015.g.
 5. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Thalassotherapiji Crikvenica za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije PGŽ u razdoblju od 2016.do 2021.g. za rekonstrukciju i nadogradnju objekta „H" medicinsko-rehabilitacijskog centra Thalassotherapija Crikvenica
 6. a) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Cres-grad, pojas Melin
  b) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Cres-grad, pojas uvala Piskel - uvala Dražica
  c) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Valun, pojas Valun - uvala Raca
  d) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sveti Anton, pojas Lojp Porat – hotel Pinia Porat
  e) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Jadranovo i k.o. Dramalj, pojas tn Kačjak – plaža Lanterna
  f) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Omišalj-Njivice, uvala Sepen
  g) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga izmjene granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Lopar, pojas Lojp Lopar – rt Lopižina
  h) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga izmjene granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Lopar, uvala Crkvena dražica
  i) Prijedlog za smanjenje pojasa pomorskog dobra prijedloga izmjene granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Lopar, uvala Javorno
 7. Prijedlog odluke o donaciji eko-setova s opremom županijskim lučkim upravama
 8. Prijedlog rasporeda sredstava za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama
 9. Izvješće o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske županije na pripremi i provedbi EU projekata
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu