109. Kolegij Župana - 21.9.2015.

Dnevni red

 1. Informacija o dodijeljenim bespovratnim sredstvima europskog socijalnog fonda u sklopu projekta "Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji" za šk. god. 2015./16.
 2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Cres za zaključivanje:
  - Ugovora o izvođenju radova na izgradnji lučice Grabar, Grad Cres – III. faza
  - Ugovora o koncesiji br. ZLUC-K-01/2015 za izgradnju i gospodarsko korištenje dijela lučkog područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja, luka Martinšćica, Grad Cres
 3. Prijedlog sporazuma o reguliranju međusobnih odnosa u svezi rekonstrukcije županijske ceste oznake Ž-5161, Mali Lošinj (D 100) - Veli Lošinj, duljine 3,4 km
 4. Prijedlog raspodjele sredstava tekuće donacije pilotskom klubu "Krila Kvarnera"
 5. Nacrt prijedloga mišljenja o interesu Republike Hrvatske za izgradnju dječjeg vrtića Krnjevo
 6. Prijedlog rasporeda dijela proračunskih sredstava u razdjelu 5 - Upravni odjel za odgoj i obrazovanje
 7. Prijedlog izmjene zaključka o rasporedu proračunskih sredstava za osnivanje Informativno-edukacijskog punkta i realizaciju programa ureda za mlade PGŽ - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva
 8. Prijedlog izmjene Poslovnika o radu Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta "Kreditom do uspjeha 2014." mjera 1. - "Kreditom do konkurentnosti"
 9. Prijedlog odluke o odabiru projekata unapređenja i razvoja lovstva za dodjelu tekućih donacija iz Proračuna Primorsko-goranske županije u 2015. godini
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu