108. Kolegij Župana - 14.9.2015.

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o dopunama Odluke o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije
 2. Nacrt prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta na otoku Rabu
 3. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
 4. Prijedlog rasporeda sredstava namijenjenih za tekuće donacije sa svrhom sufinanciranja organizacije i provedbe manifestacije "4. Kvarnerski festival mora i pomorske tradicije  Fiumare 2015. - Mala barka"
 5. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Željezničkoj tehničkoj školi Moravice, Moravice, da od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta zatraži odobrenje za izvođenje programa obrazovanja za zanimanje "Tehničar za mehatroniku"
 6. Prijedlog odluke o imenovanju odgovorne osobe za unošenje podataka u sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije za Primorsko-goransku županiju
 7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju službenika Primorsko-goranske županije zaduženih za provedbu aktivnosti na projektu "Mala barka: turistička valorizacija pomorske, ribarske i brodograditeljske baštine Sjevernog jadrana kroz stvaranje novih turističkih proizvoda"
 8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju i opozivu predstavnika i zamjenika predstavnika Primorsko-goranske županije u Gospodarsko-socijalno vijeće Primorsko-goranske županije
 9. Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije za člana projektnog tima Hrvatskih voda za izradu Studijsko-projektne dokumentacije za  izgradnju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje na području aglomeracija Cres, Martinšćica, Mali Lošinj i Veli Lošinj sredstvima Europske unije
 10. Pokroviteljstvo 3. sajma Rijeka Nautic show-a (25. - 27. rujna 2015.)
 11. Pokroviteljstvo Svjetskog prvenstva u boćanju (Rijeka 20. - 29. rujna 2015.)
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Javnoj ustanovi "Priroda" za produljenje ugovora o zakupu nekretnina s Osnovnom školom "Frane Petrića" iz Cresa
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu